12ME vraagt steun voor Europees ME/CVS-initiatief

12ME heeft, samen met de Vlaamse patiëntenverenigingen ME-Vereniging, Wake-Up Call Beweging en ME-gids, een brief verstuurd naar federale parlementsleden en Minister Van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. In de brief vragen de patiëntenverenigingen om Europese voorstellen die het wetenschappelijk onderzoek naar ME/CVS bevorderen, te ondersteunen. 

Op 17 juni 2020 nam het Europees Parlement een resolutie aan over financiering van biomedisch onderzoek naar ME/CVS. In antwoord op een brief van Belgische Europarlementariër Pascal Arimont verduidelijkte de Europese Commissie hoe ze de doelstellingen van de ME/CVS-resolutie wenst aan te pakken. Zo verklaarde de Commissie dat ze ondergefinancierde aandoeningen zoals ME/CVS tracht op te nemen in het eerste werkprogramma van Horizon Europe. 

De inhoud van dit voorstel blijft confidentieel en het is onzeker of het zal goedgekeurd worden door de lidstaten. 12ME en de andere Vlaamse patiëntenverenigingen pleiten er alvast voor dat België Europese voorstellen, die het wetenschappelijk onderzoek naar ME/CVS bevorderen, steunt. 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *