Onze acties

12ME wil met een positief verhaal de ernst van de ziekte ME/CVS onder de aandacht brengen. We organiseren creatieve bewustmakingscampagnes, zamelen geld in voor wetenschappelijk onderzoek en brengen lotgenoten dichter bij elkaar. Klik op één van onderstaande afbeelding om meer te weten te komen over onze activiteiten. 

Geld voor onderzoek

Met 12ME zamelen we geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar ME/CVS. Wij hopen dat er meer bekend raakt over de ziekte zodat een effectieve behandeling gevonden kan worden. In 2020 stortten we 5000 euro door naar het Open Medicine Foundation, een Amerikaanse ngo die onderzoekers aan prestigieuze universiteiten als Stanford en Harvard financiert.

Bewustmaking

12ME probeert op een positieve manier de ernst van ME/CVS onder de aandacht te brengen. De buitenwereld is zich veelal niet bewust hoe invaliderend deze aandoening kan zijn. Wij hopen met onze bewustmakingsacties het stigma dat op ME/CVS rust, weg te werken en ons steentje bij te dragen aan de erkenning van de ziekte.

Belangenbehartiging

12ME doet ook aan belangenbehartiging. Wij trachten de noden van ME/CVS-patiënten over te maken aan politieke instanties en gezondheidsinstellingen. Wij menen dat het ME/CVS-zorgbeleid in België momenteel tekort schiet en willen graag een voortrekkersrol spelen om de situatie te verbeteren. In 2019-2020 was 12ME één van de verenigingen die de noden en bekommernissen van ME/CVS-patiënten overdroeg aan de Hoge Gezondheidsraad. 

Patiënten aan het woord

12ME wil patiënten aan het woord laten en zorgen dat hun stem gehoord wordt. In 2019 organiseerden we bijvoorbeeld de actie ‘ME in Woord en Beeld’ waarbij ME/CVS-patiënten en hun naasten kunstwerken tentoonstelden. Met de rondreis van onze mascotte Paco, zorgen we ook voor een creatieve inkijk in het leven van personen met ME/CVS. In onze kortfilm ‘Leven met ME’ komen patiënten zelf aan het woord.