Belangenbehartiging

12ME doet ook aan belangenbehartiging. Wij menen dat het ME/CVS-zorgbeleid in België momenteel tekort schiet en willen politici, artsen en overheidsinstanties aanstuwen zo snel mogelijk de situatie te verbeteren. In 2019-2020 was 12ME één van de verenigingen die de noden en bekommernissen van ME/CVS-patiënten overdroeg aan de Hoge Gezondheidsraad. 

Advies Hoge Gezondheidsraad

Samen met de ME-Vereniging, ME-gids en de Wake-Up Call Beweging, schreef 12ME het document ‘Aanbevelingen bij het ME/CVS-zorgbeleid in België’. Dit document werkt in detail en met wetenschappelijke referenties, enkel aanbevelingen uit hoe het ME/CVS-zorgbeleid in België kan worden verbeterd. 

12ME was ook één van de verenigingen die de noden en bekommernissen van ME/CVS-patiënten overdroeg aan de Hoge Gezondheidsraad. We hadden het onder meer over de nood aan multidisciplinaire centra, biomedisch onderzoek, strike diagnosecriteria, betere documentatie van de invaliditeit en een shift in de behandeling van ME/CVS; van revalidatie naar symptoombestrijding.