Jouw giften aan 12ME zijn voortaan fiscaal aftrekbaar

Goed nieuws! 12ME heeft als vereniging zonder winstoogmerk erkenning verkregen door de Federale Overheidsdienst Financiën. Dat betekent dat giften aan 12ME voortaan fiscaal aftrekbaar zijn. Zo kunnen we onze centen beter inzetten om wetenschappelijk onderzoek naar ME/CVS te steunen.

12ME is voortaan erkend door de Federale Overheid als een instelling die mindervaliden bijstaat. Bij zo’n erkenning hoort een grondige audit van de activiteiten van de vereniging en een controle van haar boekhouding. We zijn erg blij te kunnen melden dat die controle goed verlopen is! Onze erkenning geldt voor 2021 tot en met 2022 en kan daarna voor 4 jaar worden verlengd. Het belangrijkste gevolg van de erkenning is dat we voortaan een belastingvoordeel kunnen geven aan schenkers van een gift aan 12ME.

Er zijn wel enkele voorwaarden. Je gift moet minstens 40 euro bedragen per kalenderjaar, uit geld bestaan, zonder tegenprestatie gebeuren, en van één persoon of onderneming komen (het mag dus niet gaan om de opbrengst van een collectieve geldinzamelingactie). Met 12ME kunnen we voor dergelijke giften een attest uitreiken. De schenker heeft dan recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag op zijn gift.

Om eenvoudig recht te hebben op de belastingvermindering, is het belangrijk dat wij als vereniging de  voornaam, naam en adres van jou als donateur weten. Als je dus een gift via overschrijving doet, vul dan in het veld ‘(Vrije) mededeling’ je voornaam (volledig) in, gevolgd door je familienaam en het woord ‘gift’ (bijvoorbeeld: Marie Durand gift).

Meer info over het verkrijgen van een belastingvoordeel als schenker kan je vinden op de volgende pagina’s van de Federale Overheid: ‘Belastingvermindering voor giften’ en ‘Belastingvermindering – heb ik er altijd recht op?’. Zo moet je in vak X,A van je belastingaangifte het bedrag vermelden van de gift die je gedaan hebt en waarvoor je een attest ontving.

Met 12ME zijn we uitermate verheugd over deze erkenning. Het zal het sympathisanten makkelijker maken om geld te doneren aan bewustmakingsacties voor ME/CVS en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte.